Wydarzenia

List do Świętego Mikołaja

List do Świętego Mikołaja to bardzo ważna rzecz. To nie jest zwykły list. To list pełen marzeń. Wraz z Fundacją PZU pod koniec roku chcemy spełnić te marzenia dzieciom, które najbardziej tego potrzebują.

Projekt skierowany do dzieci z rodzin nowohuckich będących w trudnej sytuacji materialnej. 

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU. 

List do Świętego Mikołaja – Założenie projektu:

Projekt jest skierowany do dzieci z rodzin w trudnej syt. materialnej. Planujemy obdarowanie 100 dzieci wyodrębnionych w ramach współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi, które zajmują się pomocą rodzinom ubogim z Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Poprzez pisanie 7-dniowego pamiętnika zachęcimy dzieci do pisania a te mniejsze do pracy manualnej (np. rysowania). Taki sposób kontaktu z Mikołajem z pewnością udoskonalać będzie pisownię, słownictwo, wyobraźnię jak i rysunek lub inne.

List do Świętego Mikołaja – Cele projektu:

Przekazanie paczek Świątecznych dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej wpłynie pozytywnie nie tylko na emocje radosne u dziecka ale także wywoła radość w całej rodzinie! Chcemy aby w okresie świątecznym i w tych rodzinach zagościła świąteczne radość wynikająca też z tradycji niesienia w tym okresie prezentów szczególnie dzieciom. Dodatkowo wspólna praca rodzica z dzieckiem w pisaniu/rysowaniu pamiętnika tworzyć będzie niezapomniane chwile, które umocnią relacje rodzinne!

List do Świętego Mikołaja – Szczegóły projektu:

W ramach projektu obdarowanych zostanie 100 dzieci wyodrębnionych w ramach współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi, które zajmują się pomocą rodzinom ubogim z Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Wybrane dzieci będą przez 7 dni w kontakcie ze Świętym Mikołajem poprzez skrzynkę emailową: mikolaj@fundacjaecotravel.pl.

Zachęcamy dzieci by przez 7 dni pisały pamiętnik z pomocą Mamy/Taty/Opiekuna do Św. Mikołaja lub też przedstawiały wydarzenia w ciągu dnia poprzez pracę manualną (np. rysowanie).

Taki sposób kontaktu z Mikołajem z pewnością udoskonalać będzie pisownię, słownictwo, wyobraźnię jak i rysunek lub inne.

Projekt obejmie obdarowanie 100 dzieci w wieku do 12 lat z rodzin wielodzietnych i rodzin które, obejmują rodziców samotnie wychowujących dzieci, w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałych na terenie Dzielnicy Nowa Huta. 

Praca dzieci nad 7-dniowym pamiętnikiem rozwinie pisownię, słownictwo i wyobraźnię. U dzieci młodszych, które nie potrafią pisać rozwinie się wyobraźnia i rozwój manualny przy przygotowaniu listu w formie plastycznej.

Dzieci piszą list do Świętego Mikołaj w formie siedmiodniowego  pamiętnika a Święty Mikołaj w zamian za ich szczerość, zaangażowanie i cierpliwość do 24 grudnia Mikołaj przygotuje dla nich świąteczną paczuszką!

Kontakt do koordynatora projektu do przekazania rodzinom: ola@ecotravel.pl, tel. 606 854 029

Weryfikacja rodzin: na podstawie listy przesłanej przez Ośrodki.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Leave a Reply